Home Tenderi

Tenderi

E-mail Print PDF

20.05.2016.

Nabavka stražarske kućice za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-810

17.05.2016.

Zaključak 0306-773

16.05.2016.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude Nabavka naftnih proizvoda i goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-432 Partija br.2. Mjesto isporuke Kotor-prilaz sa mora (plovila Navar 795, Pasara 6.3m i specijalno plovilo Cataglop) kao i Herceg Novi - prilaz sa mora pilotski čamac Navar 1025

12.05.2016.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude Nabavka naftnih proizvoda i goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-432 Partija br.1. Mjesto isporuke benzinska pumpa Kotor (za putnička motorna vozila)

09.05.2016.

Nabavka Pilotskog čamaca za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-703

05.05.2016.

Rješenje o izboru najpovoljnije Ponude za nabavku Alkoholnih i Bezalkoholnih pića za potrebe kluba "Nautica" 0306-687/1

05.05.2016.

Rješenje o izboru najpovoljnije Ponude za nabavku usluga osiguranja profesionalne odgovornosti (Pomorska pilotaža) i Zakonske odgovornosti prema trećim licima i Troškovi obrade šteta 0306-675/1

05.05.2016.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošne robe i roba za široku potrošnju za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-662/1

04.05.2015.

Nabavka opreme za potrebe službe bezbjednosti "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-666

22.04.2016.

Plan javnih nabavki za 2016 godinu izmjena br.2 0306-604

12.04.2016.

Ugovor o nabavci plastičnih kontejnera za potrebe lučkog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor

08.04.2016.

Nabavka potrošne robe i roba za široku potrošnju za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-494

08.04.2016.

Nabavka Alkoholnih i Bezalkoholnih pića za potrebe kluba "Nautica" 0306-500

07.04.2016.

Ugovor o nabavci sanitarne opreme za potrebe upravne zgrade, lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor i snack kluba "Nautica" 0306-478

06.04.2016.

Nabavka mobilne zaštitne ograde za potrebe lučkog i marinskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor

30.03.2016.

Nabavka naftnih proizvoda i goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-432

28.03.2016.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku plastičnih kontejnera za potrebe lučkog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor  0306-411/1

28.03.2016.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Vozila za razne namjene za potrebe lučkog, marinskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor  0306-410/1

25.03.2016.

Izmjena tenderske dokumentacije br.1. 0306-395 za nabavku usluga osiguranja profesionalne odgovornosti (Pomorska pilotaža) i Zakonske odgovornosti prema trećim licima i Troškovi obrade šteta

21.03.2016.

Nabavka usluga osiguranja profesionalne odgovornosti (Pomorska pilotaža) i Zakonske odgovornosti prema trećim licima i Troškovi obrade šteta 0306-348

18.03.2016.

Plan javnih nabavki za 2016 godinu izmjena br.1. 0306-333

08.03.2016.

Nabavka vozila za razne namjene za potrebe lučkog, marinskog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor  0306-287

04.03.2016.

Nabavka sanitarne opreme za potrebe upravne zgrade, lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor i snack kluba "Nautica" 0306-261

04.03.2016.

Nabavka plastičnih kontejnera za potrebe lučkog sektora "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-265

26.02.2016.

Ugovor o nabavci Uniformi, partija III – Jakne 0306-187

24.02.2016.

Ugovor o nabavci Uniformi, partija II – HTZ oprema 0306-188

22.02.2016.

Ugovor o nabavci Uniformi, partija I – Uniforme 0306-189

19.02.2016.

Ugovor o nabavci Redovnog servisa plovila "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-178

04.02.2016.

Riješenje o obustavljanju postupka javne nabavke sanitarne opreme za potrebe upravne zgrade, lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor i snack kluba "Nautica" 0306-126

28.01.2016.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Uniformi, Partija 1 - Uniforme

Zaključak o ispravljanju greške Uniforme, Partija 1 – Uniforme 0306-82/3

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Uniformi – Partija 2 – HTZ Oprema 0306-83/1

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Uniformi, Partija 3 – Jakne 0306-112/1

27.01.2016.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Redovnog servisa plovila "Luka Kotor" A.D. Kotor

13.01.2016.

Ugovor o vršenju usluga štampanja 0306-2127

12.01.2016.

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala 0306-12

31.12.2015.

Nabavka uniformi za potrebe “Luka Kotor” A.D. Kotor

30.12.2015.

Redovni servis plovila Marine "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-2142

30.12.2015.

Nabavka sanitarne opreme za potrebe upravne zgrade, lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor i snack kluba "Nautica"

28.12.2015.

T.D. za nabavku Pilotskog čamaca za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

18.12.2015.

Ugovor o nabavci računarske i prateće opreme, licenci za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-2047

14.12.2015.

Ugovor o nabavci VHF stanica 0306-2046

10.12.2015.

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe “Luka Kotor” A.D. Kotor 0306-2019

03.12.2015.

Nabavka usluga štampanja

03.12.2015.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku računarske i prateće opreme, licenci za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

02.12.2015.

Plan Javnih nabavki za 2015. izmjena br.5. 0306-1967

02.12.2015.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku VHF stanica 0306-1963/1

16.11.2015.

Nabavka VHF stanica

16.11.2015.

Nabavka računarske i prateće opreme, licenci za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-1850

10.11.2015.

Riješenje o obustavljanju postupka javne nabavke 0306-1826

06.11.2015.

Nabavka Pilotskog čamaca za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

09.10.2015.

Izmjena tenderske dokumentacije br.1 0306-1642

28.09.2015.

Poziv za nabavku usluga izrade projekta procjene rizika bezbjednosti (risk assessment) "Luka Kotor" A.D. Kotor za novi ugostiteljski objekat "The Terminal" u prizemlju "Lučke kapetanije"

22.09.2015.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu 0306-1501

02.09.2015.

Riješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku spoljnih screenova za potrebe upravne zgrade "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-1359

07.08.2015.

Nabavka spoljnih screenova za potrebe upravne zgrade "Luka Kotor" A.D. Kotor

16.07.2015.

Pravilnik za postupanje “Luka Kotor” A.D. Kotor prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom 0306-910

26.06.2015.

Ugovor o nabavci osiguranja profesionalne odgovornosti (Pomorska pilotaža) i Zakonske odgovornosti prema trećim licima i Troškovi obrade šteta

17.06.2015.

Plan javnih nabavki za 2015 godinu izmjena br.2.

12.06.2015.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku osiguranja profesionalne odgovornosti (Pomorska pilotaža) i Zakonske odgovornosti prema trećim licima i Troškovi obrade šteta

14.05.2015.

Ugovor o nabavci goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor partija br.2.

14.05.2015.

Ugovor o nabavci goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor partija br.1.

13.05.2015.

Ugovor o nabavci potrošne robe i roba za široku potrošnju za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

13.05.2015. 

Ugovor o nabavci alkoholnih i bezalkoholnih pica za potrebe kluba "Nautika"

29.04.2015.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošne robe i roba za široke potrošnje za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-538/2

29.04.2015.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku alkoholnih i bezalkoholnih pica za potrebe kluba "Nautika" 0306-537/2

16.04.2015. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-466/1 Partija br.2.

16.04.2015. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-466 Partija br.1.

31.03.2015.

Plan javnih nabavki za 2015 godinu izmjena br.1.

26.03.2015. 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke 0306-326

22.03.2015. 

Nabavka potrošne robe i roba za široku potrošnju za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor izmjena br.1.

30.01.2015.

Plan javnih nabavki za 2015 godinu

23.01.2015. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude “Nabavka sistema za privez megakruzera (mooring buoys)” 0306-63

12.12.2014.

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja i imobilijra za potrebe lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor

12.12.2014.

Ugovor o nabavci agregata za potrebe upravne zgrade i lučkog terminala "Luka Kotor" A.D.

25.11.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-2033

24.11.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-2025

07.11.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

17.10.2014.

Poziv za nabavku sistema za privez megakruzera (mooring buoys)

06.10.2014.

Nabavka kancelarijskog namještaja i imobilijra za potrebe lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-1686 izmjena br.2.

29.09.2014.

Nabavka kancelarijskog namještaja i imobilijra za potrebe lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor 0306-1686 izmjena br.1.

26.09.2014.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke 0306-1751

15.09.2014.

Nabavka kancelarijskog namještaja i imobilijara za potrebe lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor

09.09.2014.

Poziv za nabavku sistema za privez megakruzera (mooring buoys) izmjena br.2.

29.08.2014.

Poziv za nabavku sistema za privez megakruzera (mooring buoys) izmjena br.1.

25.08.2014.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke 0306-1540

15.08.2014.

Poziv za nabavku sistema za privez megakruzera (mooring buoys)

07.08.2014.

Poziv za nabavku agregata za potrebe upravne zgrade i lučkog terminala "Luka Kotor" A.D.

29.07.2014.

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke 0306-1303

28.07.2014.

Ugovor o nabavci Pilotskog čamaca za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

28.07.2014.
Ugovor o nabavci naftnih proizvoda i goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor - Partija I

Ugovor o nabavci naftnih proizvoda i goriva za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor - Partija II

25.07.2014.

Plan javnih nabavki izmjena br.5. 0306-1276

21.07.2014.

Ugovor o nabavci Skenera ručnog prtljaga i Metal detektora za potrebe lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor

16.07.2014.

 Plan javnih nabavki izmjena br.4 0306-1183

04.07.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-1110

27.06.3014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-1056 partija I

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-1056/1 partija II

23.06.2014.

Ugovor o nabavci opreme i licenci za informacioni sistem "Luka Kotor" A.D. Kotor

18.06.2014.

Ugovor o nabavci video nadzora za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

09.06.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-865

06.06.2014.

Nabavka Pilotskog čamaca za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

04.06.2014.

Nabavka naftnih proizvoda i goriva za potrebe ,,Luka Kotor'' A.D. Kotor

27.05.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

20.05.2014.

Plan Javnih nabavki za 2014 izmjena br.3

19.05.2014.

Ugovor o nabavci lanaca za potrebe marine marinskog dijela „Luka Kotor“ A.D. Kotor

06.05.2014.

Poziv za nabavku Skenera ručnog prtljaga i Metal detektora za potrebe lučkog terminala "Luka Kotor" A.D. Kotor

06.05.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-612

06.05.2014.

Ugovor o nabavci sidrenih blokova za potrebe Marine "Luke Kotor" A.D. Kotor

30.04.2014.

Poziv za nabavku usluge iznajmljivanja čamca sa posadom 0306-579

23.04.2014.

Poziv za nabavku opreme i licenci za informacioni sistem "Luka Kotor" A.D. Kotor

17.04.2014.

Plan javnih nabavki izmjena br.2.

15.04.2014.

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0306-453 izmjena br.2. Nabavka lanaca za potrebe Marine „Luka Kotor“ A.D. Kotor

10.04.2014.

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0306-453 izmjena br.1. Nabavka lanaca za potrebe Marine „Luka Kotor“ A.D. Kotor

10.04.2014.

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0306-444 izmjena br.1. Nabavka konopa za potrebe Marine „Luka Kotor“ A.D. Kotor

10.04.2014.

Ugovor o nabavci alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe snack bara "Nautika"

08.04.2014.

Zahtjev za dostavljanje ponuda 0306-456 Nabavka video nadzora za potrebe "Luka Kotor" A.D. Kotor

08.04.2014.

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0306-453 Nabavka lanaca za potrebe Marine „Luka Kotor“ A.D. Kotor

07.04.2014.

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0306-444 Nabavka konopa za potrebe Marine „Luka Kotor“ A.D. Kotor

07.04.2014.

Ugovor o nabavci roba široke potrošnje

24.03.2014.

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0306-356

14.03.2014.

Ugovor o nabavci roba

07.03.2014.

Plan Javnih nabavki izmjena br.1.

27.02.2014.

Poziv za nabavku Alkoholnih i Bezalkoholnih pića za potrebe kluba „Nautika“ 0306-206

26.02.2014.

Poziv za nabavku potrošne robe i robe široke potrošnje 0306-196

21.02.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-169

31.01.2014.

Plan za javne nabavke 2014

21.01.2014

Ugovor o nabavci kancelarijskog namjestaja za potrebe Upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D. Kotor

30.12.2013.

Nabavka pontona, za potrebe Marine "Luke Kotor"A.D. Kotor 0306-1858/3 .

30.12.2013

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0306-1861

11.12.2013

Ugovor o građenju Lučkog terminala „Luka Kotor“ A.D. 0306-1664

13.11.2013.

Ugovor za pruzanje usluga strucnog nadzora nad izradnjom Lučkog terminala „Luka Kotor“ A.D. 0306-1664

04.10.2013

Nabavka kancelarijskog namještaja, za opremanje Upravne zgrade „Luke Kotor“ A.D. Kotor 0306-1165/3 izmjena br.2

13.09.2013

Nabavka kancelarijskog namještaja, za opremanje Upravne zgrade „Luke Kotor“ A.D. Kotor 0306-1165/3 izmjena br.1.

30.08.2013

UGOVOR O GRAĐENJU zaštite temeljne jame upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D. 0306-1210-1

28.08.2013

Nabavka kancelarijskog namještaja, za opremanje Upravne zgrade "Luke Kotor"A.D. Kotor 0306-1165/3

18.07.2013

Ugovor za pružanje usluga iznajmljivanja plovila s posadom 0306-948

17.06.2013

Ustupanje izvođenja radova na lučkom terminalu Luka Kotor A.D.

12.06.2013

Ugovor o nabavci bitvi za potrebe Luke Kotor A.D. 0306-725

06.06.2013

UGOVOR o nabavci goriva i naftnih proizvoda partija I

UGOVOR o nabavci goriva i naftnih proizvoda partija II

09.05.2013

Nabavka bitvi za potrebe marine Luke Kotor A.D. Kotor 0304-534

Iznajmljivanje plovila s posadom prema rasporedu dolazaka brodova u Luci Kotor 0304-530/1

19.04.2013

Nabavka Naftnih proizvoda i goriva

09.04.2013

Ugovor o nabavci robe široke potrošnje 0304-380

21.03.2013

Nabavka Alkoholnih i Bezalkoholnih pića za potrebe kluba "Nautika" 0304-296/1

20.03.2013

Nabavka potrošne robe i robe široke potrošnje prema tehničkoj specifikaciji 0304-255/1

12.02.2013

Ugovor o dodjeli Ustupanja izvođenja radova na izgradnji upravne zgrade 0304-19.

12.02.2013

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 0304-1271.

27.08.2012

Poziv za ustupanje izvođenja radova na izgradnju upravne zgrade "Luka Kotor" A.D. Kotor 0304-1086

19.06.2012

ponovljeni poziv za ustupanje izvođenja radova na izgradnji upravne zgrade "Luka Kotor" A.D.Kotor

14.06.2012

odluka o obustavi postupka javne nabavke ustupanja izvođenja radova na izgradnji upravne zgrade "Luka Kotor" A.D.Kotor

13.06.2012

odluka o obustavi postupka javne nabavke ustupanja izvođenja radova na izgradnji upravne zgrade "Luka Kotor" A.D.Kotor

12.06.2012

odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge nadzora nad izgradnjom upravne zgrade "Luka Kotor" A.D.Kotor

24.05.2012

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga nadzora nad izgradnjom upravne zgrade "Luka Kotor"a.d. Kotor

18.05.2012

Odluka o obustavi postupka javne nabavke usluga nadzora nad izgradnjom upravne zgrade "Luka Kotor" A.D.Kotor

08.05.2012

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga nadzora nad izgradnjom upravne zgrade "Luka Kotor"a.d. Kotor

04.05.2012

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku naftnih proizvoda i goriva parija I

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku naftnih proizvoda i goriva parija II

27.04.2012

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova na izgradnji upravne zgrade "Luka Kotor" A.D. Kotor

24.04.2012

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge iznajmljivanja plovila sa posadom prema rasporedu dolazaka i odlazaka u Luci Kotor

 24.04.2012.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stražarskih i čuvarskih usluga 0304-351

03.04.2012

Zahtjev za dostavljanje ponuda 0304-285/1 za nabavku stražarskih i čuvarskih usluga

29.03.2012

Odluka o obustavi postupka za nabavku usluga nadzora nad izgradnjom upravne zgrade "Luka Kotor" A.D.Kotor

Odluka o obustavi postupka za nabavku naftih proizvoda i goriva

22.03.2012

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku alkoholnih i bezalkoholnik pića za klub "Nautika"

20.03.2012

0304-218 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošne robe i robe široke potrošnje

16.03.2012

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0304-200/1 za nadzor nad izgradnjom
upravne zgrade "Luka Kotor" A.D.Kotor

13.03.2012

Otvoreni poziv br. 0304-174/1 za iznajmljivanje pilotskog camca sa posadom

07.03.2012

Poziv br.0304-197/1 nabavka naftnih proizvoda i goriva

07.03.2012

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0304-175/1 za nabavku alkoholnih i bezalkoholnih pića

07.03.2012

Otvoreni poziv 0304-87 za ustupanje izvodjenja radova na izgradnji upravne zgrade

06.03.2012

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 0304-158/1 za nabavku robe široke potrošnje

 

Weather Kotor

Click za prognozu vremena

Calendar

Last month July 2024 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31

Clia

ISAQ sertifikat

         


NAJAVE ZA 2024. GODINU

Weather report & tide table

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

Politika kvaliteta

Cleaner Production

Zaštita životne sredine

Global Code of Ethics

Mini gallery

images/resized/images/stories/demo//sam-8_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-9_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-10_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-11_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-12_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-13_75_57.jpg