AUSTRALIJSKI DIPLOMATA POSJETIO LUKU KOTOR

Štampa


Danas je luku Kotor posjetio zamjenik Ambasadora, Prvi Sekretar i Konzul Australije gospodin Filip G. Anderson.

Prijem za g-dina Andersona sa saradnicima su u Upravnoj zgradi koncesionara luke Kotor privrednog društva „Luka Kotor“ A.D. Kotor  upriličili predstavnici koncesionara

Predsjednica Odbora direktora g-đa Ljiljana Popović Moškov, članica Odbora direktora Desanka Ilić, VD Izvršnog direktora Milko U. Krvavac sa saradnicima.

Na sastanku su vođeni razgovori o mogućnostima saradnje „Luka Kotor“ A.D. Kotor i australijskih kompanija koje su zainteresovane za dovođenje nautičkih turista u Kotor i Crnu Goru kao turističku destinaciju, stanju u poslovanju nakon svjetske kovid krize, te okolnostima i planovima i mjerama koje su sprovođene tokom trajanja pandemije COVID-19.

Iskazana je obostrana spremnost i zainteresovanost za unapređenjem saradnje u oblasti razvoja destinacije kao i predstavljanja luke Kotor i Kotora na australijskom tržištu u okviru saradnje i programa koju Ambasada Australije zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore može prezentovati potencijalnim turistima obje zemlje. 

Predsjednica Odbora direktora

Ljiljana Popović Moškov s.r. 

Danas je luku Kotor posjetio zamjenik Ambasadora, Prvi Sekretar i Konzul Australije gospodin Filip G. Anderson.

 

Prijem za g-dina Andersona sa saradnicima su u Upravnoj zgradi koncesionara luke Kotor privrednog društva „Luka Kotor“ A.D. Kotor  upriličili predstavnici koncesionara Predsjednica Odbora direktora g-đa Ljiljana Popović Moškov, članica Odbora direktora Desanka Ilić, VD Izvršnog direktora Milko U. Krvavac sa saradnicima.

 

Na sastanku su vođeni razgovori o mogućnostima saradnje „Luka Kotor“ A.D. Kotor i australijskih kompanija koje su zainteresovane za dovođenje nautičkih turista u Kotor i Crnu Goru kao turističku destinaciju, stanju u poslovanju nakon svjetske kovid krize, te okolnostima i planovima i mjerama koje su sprovođene tokom trajanja pandemije COVID-19.

 

Iskazana je obostrana spremnost i zainteresovanost za unapređenjem saradnje u oblasti razvoja destinacije kao i predstavljanja luke Kotor i Kotora na australijskom tržištu u okviru saradnje i programa koju Ambasada Australije zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore može prezentovati potencijalnim turistima obje zemlje.