Home

Obavještenje o dopuni Tarifa lučkih naknada i drugih usluga (,,Službeni list CG”, br. 28/16, 59/16, 034/18, 041/18 i 072/18 od 13.11.2018.godine)

E-mail Print PDF
There are no translations available.,,Luka Kotor'' AD Kotor obavještava klijente i poslovne partnere da je dana 30.03.2019.godine Odlukom Odbora direktora dopunjen važeći Tarifnik lučkih naknada i drugih usluga Društva i uvedena nova usluga angažovanja plovnog objekta za transfer putnika. Na navedenu odluku je dobijena Saglasnost Lučke uprave Crne Gore. 

Odluka o dopuni tarifa lučkih naknada i drugih usluga (,,Službeni list CG”, br. 28/16, 59/16, 034/18, 041/18 i 072/18 od 13.11.2018.godine)

Saglasnost Lučke uprave na dopunu Tarifa

 

Dopis Nacionalnoj komisiji za UNESCO

E-mail Print PDF
There are no translations available.


DOPIS

 

Obavještenje za privredne subjekte koji svoju djelatnost obavljaju na području MPGP luka Kotor

E-mail Print PDF
There are no translations available.


Obavještavamo Vas da su dana 27.03.2019. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o graničnoj kotroli („Službeni list Crne Gore“, br.072/09, 020/11, 040/11, 039/13 i 017/19 od 19.03.2019. godine). Istim su propisane izmjene i u proceduri izdavanja identifikacionih oznaka za kretanje i zadržavanje u graničnom prelazu lica koja obavljaju djelatnost na prostoru istog.

U cilju olakšavanja i ubrzanja procedure za izdavanje predmetnih dozvola "Luka Kotor" A.D. Kotor je pripremila novi zahtjev usklađen sa predmetnim izmjenama zakona.

Zahtjev možete pronaci na sledecem linku.

 

Danas u Kotoru potpisan Ugovor sa Vladom Crne Gore o prvenstvenoj koncesiji

E-mail Print PDF
There are no translations available. 

Izjava Predsjednika Odbora direktora ''Luka Kotor'' AD Kotor, dr Branka Ivanovića

E-mail Print PDF
There are no translations available.Na današnjoj Ponovljenoj Vanrednoj Skupštini “Luka Kotor“ AD Kotor donijeta je jednoglasno Odluka kojom se ovlašćuje Predsjednik Odbora direktora da potpiše Ugovor o prvenstvenoj koncesiji sa Vladom Crne Gore.

Akcionari su danas usvajanjem ove odluke prihvatili Predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji koji je bio sastavni dio Odluke Vlade Crne Gore  o dodjeli prvenstvene koncesije Luci Kotor i usvojili Poslovni plan za period od 12 godina koji je sastavni dio Ugovora.

U radu Skupštine akcionara učestvovalo je 93,14% akcionara i punomoćnika akcionara i odluka je donijeta jednoglasno, dakle sa 1.283.771 akcija odnosno glasova ZA.

Read more...
 

Obavještenje o sazivanju Ponovljene vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor i materijal za predloženi dnevni red

E-mail Print PDF
There are no translations available.Ponovljena vanredna Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor će se održati dana 13.03.2019. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD, Park Slobode broj 1.

OBAVJEŠTENJE

Read more...
 
Page 6 of 155

Weather Kotor

Click za prognozu vremena

Calendar

Last month January 2020 Next month
S M T W T F S
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31

Clia

ISAQ sertifikat

         


NAJAVE ZA 2020. GODINU

Weather report & tide table

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

Politika kvaliteta

Cleaner Production

Zaštita životne sredine

Global Code of Ethics

Mini gallery

images/resized/images/stories/demo//sam-8_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-9_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-10_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-11_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-12_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-13_75_57.jpg