Home

Obavještenje o dopuni Tarifa lučkih naknada i drugih usluga (,,Službeni list CG”, br. 28/16, 59/16, 034/18, 041/18 i 072/18 od 13.11.2018.godine)

El. pošta Štampa PDF,,Luka Kotor'' AD Kotor obavještava klijente i poslovne partnere da je dana 30.03.2019.godine Odlukom Odbora direktora dopunjen važeći Tarifnik lučkih naknada i drugih usluga Društva i uvedena nova usluga angažovanja plovnog objekta za transfer putnika. Na navedenu odluku je dobijena Saglasnost Lučke uprave Crne Gore. 

Odluka o dopuni tarifa lučkih naknada i drugih usluga (,,Službeni list CG”, br. 28/16, 59/16, 034/18, 041/18 i 072/18 od 13.11.2018.godine)

Saglasnost Lučke uprave na dopunu Tarifa

 

Dopis Nacionalnoj komisiji za UNESCO

El. pošta Štampa PDF


DOPIS

 

Obavještenje za privredne subjekte koji svoju djelatnost obavljaju na području MPGP luka Kotor

El. pošta Štampa PDF


Obavještavamo Vas da su dana 27.03.2019. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o graničnoj kotroli („Službeni list Crne Gore“, br.072/09, 020/11, 040/11, 039/13 i 017/19 od 19.03.2019. godine). Istim su propisane izmjene i u proceduri izdavanja identifikacionih oznaka za kretanje i zadržavanje u graničnom prelazu lica koja obavljaju djelatnost na prostoru istog.

U cilju olakšavanja i ubrzanja procedure za izdavanje predmetnih dozvola "Luka Kotor" A.D. Kotor je pripremila novi zahtjev usklađen sa predmetnim izmjenama zakona.

Zahtjev možete pronaci na sledecem linku.

 

Danas u Kotoru potpisan Ugovor sa Vladom Crne Gore o prvenstvenoj koncesiji

El. pošta Štampa PDF 

Izjava Predsjednika Odbora direktora ''Luka Kotor'' AD Kotor, dr Branka Ivanovića

El. pošta Štampa PDFNa današnjoj Ponovljenoj Vanrednoj Skupštini “Luka Kotor“ AD Kotor donijeta je jednoglasno Odluka kojom se ovlašćuje Predsjednik Odbora direktora da potpiše Ugovor o prvenstvenoj koncesiji sa Vladom Crne Gore.

Akcionari su danas usvajanjem ove odluke prihvatili Predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji koji je bio sastavni dio Odluke Vlade Crne Gore  o dodjeli prvenstvene koncesije Luci Kotor i usvojili Poslovni plan za period od 12 godina koji je sastavni dio Ugovora.

U radu Skupštine akcionara učestvovalo je 93,14% akcionara i punomoćnika akcionara i odluka je donijeta jednoglasno, dakle sa 1.283.771 akcija odnosno glasova ZA.

Opširnije...
 

Obavještenje o sazivanju Ponovljene vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor i materijal za predloženi dnevni red

El. pošta Štampa PDFPonovljena vanredna Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor će se održati dana 13.03.2019. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD, Park Slobode broj 1.

OBAVJEŠTENJE

Opširnije...
 
Strana 10 od 159

Vrijeme Kotor

Click za prognozu vremena

Kalendar

Last month September 2020 Next month
S M T W T F S
week 36 1 2 3 4 5
week 37 6 7 8 9 10 11 12
week 38 13 14 15 16 17 18 19
week 39 20 21 22 23 24 25 26
week 40 27 28 29 30

Clia

ISAQ sertifikat

         


NAJAVE ZA 2020. GODINU

Weather report & tide table

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

Politika kvaliteta

Čistija proizvodnja

Zaštita životne sredine

Global Code of Ethics

Mini galerija

images/resized/images/stories/demo//sam-8_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-9_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-10_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-11_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-12_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-13_75_57.jpg