Zamjenica direktora Luke Tena Božović u Dubrovniku na Festivalu turizma i strategije

ŠtampaOd 7-10. novembra grad Dubrovnik je domaćin 4-og Festivala turizma i strategije. U ime Luke Kotor Festivalu prisustvuje zamjenica Izvršnog direktora, Tena Božović.
Tema Festivala  je strateško upravljanje u kruzing turizmu što je bilo i povod učešća predstavnika Luke Kotor kao jedne od prestižnih kruzing luka na Mediteranu.
Fokus događaja je na prilikama i izazovima s kojima se susreću kruzing destinacije, s akcentom na konkretne probleme upravljanja i održivosti .
Prvog dana konferencije  govornici su bili visoki predstavnici mediteranskih luka, međunarodnih asocijacija cruise turizma i cruise kompanija kao i naučni radnici.
Kroz veoma produktivne panel diskusije jasno se definisala potreba za strateškim upravljanjem kruzing destinacijama koja bi utemeljena na konceptu održivog razvoja doprinijela njihovom kontrolisanom i kvalitativno i kvantitativno učinkovitijem razvoju.
Najjači dojam je ostavilo izlaganje gdina Petera Greenberga , CBS -ovog urednika za putovanja koji je kroz prizmu ličnog istraživačkog rada pokušao približiti ciljnu temu sa aspekta potražnje i ukazati na ključne elemente koji mogu značajno unaprijediti cjelokupan razvojni mehanizam cruise destinacije.