Izjava Predsjednika Odbora direktora ''Luka Kotor'' AD Kotor, dr Branka Ivanovića

ŠtampaNa današnjoj Ponovljenoj Vanrednoj Skupštini “Luka Kotor“ AD Kotor donijeta je jednoglasno Odluka kojom se ovlašćuje Predsjednik Odbora direktora da potpiše Ugovor o prvenstvenoj koncesiji sa Vladom Crne Gore.

Akcionari su danas usvajanjem ove odluke prihvatili Predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji koji je bio sastavni dio Odluke Vlade Crne Gore  o dodjeli prvenstvene koncesije Luci Kotor i usvojili Poslovni plan za period od 12 godina koji je sastavni dio Ugovora.

U radu Skupštine akcionara učestvovalo je 93,14% akcionara i punomoćnika akcionara i odluka je donijeta jednoglasno, dakle sa 1.283.771 akcija odnosno glasova ZA.

Na ovaj način „Luka Kotor“ AD Kotor je ostvarila cijelu deceniju čekano pravo koncesije na privredno korišćenje trgovačke luke Kotor u narednih 12 godina.

Menadžement Luke Kotor je ponosan zbog činjenice da je uspio u realizaciji zacrtanog cilja od kojeg je zavisila budućnost i opstanak AD „Luke Kotor“.

Raduje nas što će  2018.godina koja je bila godina jubileja – 30 godina od osnivanja „Luke Kotor“ biti upisana i kao godina dobijanja Prvenstvene koncesije.

Odbor direktora se zahvaljuje izvršnom direktoru, Branku Kovačeviću, administrativnom direktoru Snežani Jonici i stručnom konsultantu dr Željku Ivanoviću, na izuzetno kvalitetno priremljenoj dokumentaciji na osnovu koje je dobijena koncesija, a koja je dobila značajne pohvale i bezrezervnu podršku svih prisutnih akcionara.

Sve odluke Odbora direktora koje su prethodile ovoj odluci Skupštine akcionara donijete su jednoglasno, i na to smo izuzetno ponosni, jer  u Odboru su predstavnici i opštinskog i državnog kapitala, kao i manjinskih akcionara, koji izmedju ostalog imaju i  različita politička opredeljenja.

Jednoglasnost, odgovornost i posvećenost interesima „Luke Kotor“, kao i interesima svih građana opštine Kotor donijela je i konačan rezultat – dobijanje koncesije.

Odbor direktora se zahvaljuje Ministarstvu saobraćaja i pomorstva na izuzetno konstruktivnom i korektnom odnosu i jasno definisanim smjernicama koje je bilo potrebno ispoštovati u postupku dodjele prvenstvene koncesije.

Odbor direktora je odmah nakon završetka Skupštine akcionara održao sjednicu na kojoj je donio Odluku kojom zadužuje izvršnog direktora, da u skladu sa obavezom preuzetom na sastanku sa predstavnicima reaktivne monitoring miisije UNESCO-a, danas usvojeni Poslovni plan odmah nakon potpisivanja Ugovora sa Vladom Crne Gore dostavi Centru za kulturnu baštinu UNESCO-a.

Odbor direktora svim zaposlenima u Luci Kotor, svim građanima opštine Kotor, kao i svim vlasnicima kapitala čestita dobijanje koncesije, koje je omogućilo da  „Vrata od Grada“ ostanu u rukama Opštine i Države.